Dr.Öğr.Üyesi
Nurullah ALTINTAŞ
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İletişim
(264) 295 6195